വരകളും വഴികളും


കുഞ്ഞായിരിയ്ക്കുമ്പോള്‍
അച്ഛനൊരു വര വരച്ചു
അമ്മ മറ്റൊരു വര വരച്ചു
വരകള്‍ക്കിടയിലൂടെ
ഞാന്‍ നടന്നു
നേര്‍വരയില്‍
നേര്‍വഴിയില്‍
പിന്നെയെപ്പഴോ അവള്‍ വന്നു
മേലെയൊരു വര കോറിയിട്ടു
ഞാന്‍ തിരിച്ചു നടന്നു
താഴോട്ട് താഴോട്ട്
നേര്‍വരയില്‍ നേര്‍വഴിയില്‍
വര്‍ഷങ്ങള്‍ പെയ്തിറങ്ങി
അവര്‍ വന്നു
താഴെയൊരു വര വരച്ചു
ഞാനെല്ലാവരകള്‍ക്കുമിടയില്‍
കയറിക്കിടന്നു
ഞാന്‍ പുണ്യം ചെയ്തവന്‍
ഇപ്പോഴെനിയ്ക്ക്
സഞ്ചരിയ്ക്കണമെന്നുമില്ല
സുഖം
സുഷുപ്തി

വിനോദ്.കെ.എ.

Popular posts from this blog

യന്ത്രമനുഷ്യരുടെ പാട്ട്

ആകസ്മികം

വിത്തുകള്‍